Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

ENERJİ VE ÇEVRE

Ders Kodu4300.040002.11
Yıl2
Dönem4
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Öğr.Gör.İhsan GÜLLER
Kaynaklar
  • 1. Enerji tasarrufu ve yenilenebilir enerji kaynakları, Yusuf Yaman, Birsen Yayınevi, 2007
Ders Tanımı Temel kavramlar Fosil yakıtların havaya ve suya olan etkileri Güneş enerjisi ile çalışan sistemlerin çevreye olan etkileri Güneş enerjisi ile çalışan sistemlerin çevreye olan etkileri Rüzgâr enerjisi ile çalışan sistemlerin çevreye olan etkileri Jeotermal enerji ile çalışan sistemlerin çevreye olan etkileri Biyokütleden enerji üretimi ve kullanımının çevreye olan etkileri Hidroelektrik santrallerin çevreye olan etkileri Yakıt pilleri ile çalışan sistemlerin çevreye olan etkisi Çevre koruma ile ilgili uygulamalar Elektrik enerjisi tarife uygulamaları
HedeflerFosil yakıtların üretimi, taşınması, işlenmesi ve kullanımının hava ve su kalitesine etkisi; Toprak ve malzemelere etkisi; Jeotermal sistemlerin hava ve su kalitesi ile toprağa olan etkileri; Biyokütleden enerji üretimi ve kullanımının çevreye olan etkileri; Güneş enerjisi ile çalışan sistemlerinin çevreye olan etkileri: Fotovoltaik enerji sistemleri, ısıl enerji dönüşüm sistemleri, ısıtma ve soğutma sistemleri; Rüzgâr enerjisi ve hidroelektrik güç üretiminin çevreye olan etkilerini öğretmektir.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Sistemlerin çevreye verdiği olumsuz faktörleri bilir.
2Enerji üretimi sırasında çevreyi koruma yöntemlerini bilir
3Alternatif Enerji kaynaklarını, türlerini sınıflandırır, oluşumlarını, üretim ve tüketim süreçlerini tanımlar.
4Atmosferin yapısı ile yanma ürünleri arasındaki etkileşimleri tanımlar.
5Yakıt ve yanma kaynaklı hava kirliliğini önlemek için gerekli tesis ve teknikleri seçebilir.
6Konutlarda ve endüstride enerji tasarrufu yöntemlerini tanımlar ve seçebilir.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Temel kavramlar
2Fosil yakıtların havaya ve suya olan etkileri
3Güneş enerjisi ile çalışan sistemlerin çevreye olan etkileri
4Güneş enerjisi ile çalışan sistemlerin çevreye olan etkileri
5Rüzgâr enerjisi ile çalışan sistemlerin çevreye olan etkileri
6Rüzgâr enerjisi ile çalışan sistemlerin çevreye olan etkileri
7Genel Tekrar
8Jeotermal enerji ile çalışan sistemlerin çevreye olan etkileri
9Jeotermal enerji ile çalışan sistemlerin çevreye olan etkileri
10Biyokütleden enerji üretimi ve kullanımının çevreye olan etkileri
11Hidroelektrik santrallerin çevreye olan etkileri
12Yakıt pilleri ile çalışan sistemlerin çevreye olan etkisi
13Çevre koruma ile ilgili uygulamalar
14Elektrik enerjisi tarife uygulamaları
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Tartışma717
Soru-Yanıt13113
Gözlem313
Beyin Fırtınası919
Bireysel Çalışma11919
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma155
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1121111211121
ÖÇ2133233311131
ÖÇ3214332312531
ÖÇ4321123112541
ÖÇ5232123324532
ÖÇ6231142423442

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek