Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

ELEKTRİK ENERJİSİ İLETİM VE DAĞITIM

Ders Kodu4301.020307
Yıl2
Dönem3
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Rafet OZDEN
Kaynaklar
  • 1. Elektrik Enerjisi İletim-Dağıtım (ders notlarım),TİAŞ,TEDAŞ yayınları
Ders TanımıDirek montajı, Direklere travers, konsol montajı, izolatör ve diğer elemanların montajı, Havai hat iletkenlerinin çekilmesi ve bağlantılarının yapılması, Direkler, donanımları ve hatların bakımı, ENH oluşan arızaları giderilmesi, Güç trafosu ve ölçü trafosu montajı, Bara sistemi, ayırıcı ve kesici montajı, Şalt sistemlerinde oluşan arızaların giderilmesi, Panoların ve ölçüm sistemlerinin bakımı
HedeflerBu derste, her türlü yüksek gerilim şebekelerine ait malzemelerin tanıtılması, montajına ait işlemler için yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Elektrik enerjisi iletim ve dağıtımında kullanılan malzemeleri tanır.
2Elektrik Enerjisi iletim ve dağıtımında havi hat elemanlarını ve özelliklerini tanır.
3Elektrik enerjisi iletim ve dağıtımındaki yer altı sistemlerinde kullanılan elemanları ve özelliklerini tanır.
4enerji dağıtımını etkileyen faktörlerden olan iletken direncini, iletkenler arası kapasitans, ve iletken indüktansını hesaplar ve gerek li önlemleri alır.
5Enerji dağıtımında kullanılan koruma elemanlarını tanır. özelliklerini bilir ve uygulamasını yapar.
6Enerji dağıtımında kullanılan ve yalıtım elemanlarında olan izalotörleri havai ve yer altı iletkenlerinin özelliklerini bilir. gerekli yerlere göre iletken seçimini yapar.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Direk montajı yapmak
2Direklere Travers, Konsol Montajı Yapmak
3İzalatör ve diğer elemanların montajını yapmak
4Havai Hat İletkenlerini Çekmek ve Bağlantılarını Yapmak
5Direkler,Donanımları ve Hatların Bakımını Yapmak
6Direkler,Donanımları ve Hatların Bakımını Yapmak
7Güç Trafosu montajını yapmak
8Güç Trafosu montajını yapmak
9Ölçü Trafosu montajını yapmak
10Bara sisteminin montajını yapmak
11Ayırıcı montajını yapmak
12Kesici montajını yapmak
13Şalt sistemlerinde oluşan arızaları gidermek
14Panoların ve Ölçüm Sistemlerinin Bakımını Yapmak
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım20240
Takım/Grup Çalışması4520
Gözlem4416
Alan Gezisi4416
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ12434134454
ÖÇ22434134454
ÖÇ32434134454
ÖÇ42434134454
ÖÇ52434134454
ÖÇ62434134454

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek