Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

ELEKTRİKTE SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI

Ders Kodu4301.020305
Yıl2
Dönem3
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • öğr.Gör.Rahmi ÖZDEN
Kaynaklar
  • 1. 1-Ders notlarım 2-İnternet dökümanları
Ders TanımıProje konusunun belirleyebilmek ve litaratür araştırması yapabilme, birprojeyi gerçekleştirmek için proses adımlarını belirleyebilmek.
HedeflerDiğer derslerde edinilen teorik bilgilerle, atölye ve endüstri tecrübelerini bir araya getirerek proje hazırlamak, kazanılan bilgi ve becerileri kullanarak, hazırlanan projeleri atölye ve okul imkânlarını kullanarak üretebilmek, araştırma ve tasarımla ilgili projelerde kaynak tarayabilmek ve elde edilen bilgileri kullanarak proje hazırlayıp, sunabilmek yeterliklerinin kazandırılmasıdır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1 Proje konusunun belirleyebilmek ve litaratür araştırması yapabilme
2Fizibilite çalışmaları yapabilmek
3Bir projeyi gerçekleştirmek için proses adımlarını belirleyebilmek
4 Projeyi tamamlamak
5Projenin sunumunu hazırlamak
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Konunun Kapsamının Belirlenmesi
2Taslak hazırlanması
3Fizibilite çalışması
4Fizibilite çalışması
5Projenin Uygulanması
6Projenin Uygulanması
7Projenin Uygulanması
8Projenin Uygulanması
9Projenin Uygulanması
10Projenin tamamlanması
11Projenin rapor haline dönüştürülmesi
12Projenin rapor haline dönüştürülmesi
13Projenin sunumu
14Projenin sunumu
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Rapor Hazırlama2510
Rapor Sunma2510
Proje Hazırlama21020
Proje Sunma2816
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma2510
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma21122
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1554555554445
ÖÇ2554555554445
ÖÇ3554555554445
ÖÇ4554555554445
ÖÇ5554555554445

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek