Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

ELEKTRİK ENERJİ SANTRALLERİ

Ders Kodu4301.020115
Yıl1
Dönem1
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders Dili
Öğretim Üyeleri
  • ÖĞR.GÖR.RAFET ÖZDEN
Kaynaklar
  • 1. Konuyla alakalı MEGEB yayınlarıOnline kaynaklarElektrik Enerjsi üretimi iletimi ve dağıtımı kitabı( Öğr.Gör. Erdal Turgut, Öğr.Gör. Korkmaz selçuk)
Ders Tanımı1. Elektrik enerjisi üretiminde kullanılan kaynakları tanır.2. Termik santralleri tanır. ve çalışmalarını açıklar 2.1. Katı yakıtlı Termik santralı tanır ve çalışmasını açıklar 2.2. Doğalgaz Kombine çevrim santrallerini tanır ve çalışmasını açıklar 2.3. Nükleer santralleri tanır. ve çalışmasını açıklar 2.4. Jeotermal santralleri tanır ve çalışmasını açıklar3. Yenilenebilir enerji santrallerini tanır ve çalışmalarını kavrar. 3.1. Hidroelektrik santralleri tanır. ve çalışmasını açıklar 3.2. Güneş santrallerini tanır ve çalışmasını açıklar. 3.3. Rüzgar santrallerini tanır ve çalışmasını açıklar. 3.4. Biyo enerji santrallerini tanır ve çalışmasını açıklar.4. Diğer Santralleri tanır ve çalışmalarını kavrar 4.1. Gelgit santralleri ,Dalga santrallerini, yeraltı su kaynaklar santrallerini tanır ve çalışmalarını açıklar.
HedeflerElektrik enerjisinin elde edilme yöntemlerini tanıyabilme, üretimin gerçekleştirildiği elektrik santrallerinin çeşitlerini, çalışma ilkelerini ve işletme özelliklerini kavrayabilme.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarBu dersten öğrenciler iki yıllık eğitim öğretim süresi içerisinde en az bir termik santral birde yenilenebilir santral olmak üzere iki santral gezisi yapmalıdır.
Öğrenme Çıktıları
1Elektrik enerjisi üretim kaynaklarını tanır. Hangi kaynağın doğaya ne kadar zararlı olduğunu bilir.
2Elektrik enerjisinin elde edilme yöntemlerini açıklar
3Hidroelektrik, Termik ve yenilenebilir enerji santrallerinde elektrik enerjisi üretim sürecini açıklar
4Termik santrallerdeki yapıyı öğrenir ve buradaki enerji üretim sürecini açıklar
5Yenilebilir enerji kaynakları ile yapılmış santrallerdeki yapıyı öğrenir, ve buradaki enerji üretim sürecini açıklar
6Santrallerin türlerine göre çevreye verdiği zararları önlemeye yönelik tedbirleri uygulamaya sokar
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Elektrik enerjisi üretiminde kullanılan enerji kaynakları
2Kömürlü termik santrallerin yapıları ve çalışması
3Kömürlü termik santrallerin ünitelerinin incelenmesi, faydaları ve çevreye olan zararları
4Doğalgaz kombine çevrim santrallerinin yapıları ve çalışması
5Doğalgaz kombine çevrim santrallerinin ünitelerinin incelenmesi, faydaları ve çevreye olan zararları
6Nükleer enerji santrallerinin yapıları, çalışması, ünitelerinin incelenmesi, faydaları ve çevreye olan zararları
7Baraj tipi ve nehir tipi Hidroelektrik santrallerin yapısı ve çalışması
8Hidroelektrik santrallerin ünitelerinin incelenmesi, faydaları ve çevreye olan zararları
9ARA SINAV
10Güneş santrallerinin yapıları ve çalışması
11Güneş santrallerinin ünitelerinin incelenmesi, faydaları ve çevreye olan zararları
12Rüzgar santrallerinin yapıları ve çalışması
13Rüzgar santrallerinin ünitelerinin incelenmesi, faydaları ve çevreye olan zararları
14Gel-Git, Dalga ve Biyo enerji santrallerinin yapısı, çalışması, ünitelerinin incelenmesi, faydaları ve çevreye olan zararları
15Elektrik enerji üretiminde enerji üretim maliyet hesabı ve santral ekonomisi
16FİNAL SINAVI
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik144
Alan Gezisi2510
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma177
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ11111252
ÖÇ21111252
ÖÇ31111252
ÖÇ41111252
ÖÇ51111252
ÖÇ61111252

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek