Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Doç. Dr. Burhan KABADAYI

1- Mikroiktisat - Microeconomics

2- Uluslararası İktisat - International Economics

Yrd. Doç. Dr. Selahattin YAVUZ

1- İstatistiksel Hesaplama ve Veri Analizi - Statistical Computing and Data Analysis

Yrd. Doç. Dr. Nurettin SAVAŞ

1- Yöneylem Araştırması I - Operation Research I

2- Yöneylem Araştırması II - Operation Research ıı

Yrd. Doç. Dr. Ali ÖZER

1- Finans Yönetimi - Financial Management

2- Uluslararası Finans - International Finance

Yrd. Doç. Dr. İlhami YÜCEL

1- Pazarlamaya Giriş - Introduction to Marketing

2- Müşteri İlişkileri Yönetimi - Customer Relationship Management (CRM)

MESLEK YÜKSEKOKULU

Okt. Ramazan KORKMAZ

Yabancı Dil I - English I

Okt. Ramazan KORKMAZ

Yabancı Dil II - English II

 

 

TURİZM VE OTELCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU

 

Öğr. Gör. Erkan GÜNEŞ

Tur Operatörlüğü ve Seyahat Acentalığı - Travel Agency and Tour Operatorship

Öğr. Gör. Necibe ŞEN

Biletleme - Ticketing

 

 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ 

 

Prof. Dr. Mustafa ALICI

Felsefe ve Din Bilimleri - Philosophy and Religion Sciences

 

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ 

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜ BAŞKANLIĞI (PHYSICAL EDICATION AND SPORTS DEPARTMENT)

Yrd. Doç. Dr. E. Ahmet Terzioğlu

Spor Psikolojisi (Sports Psychology)  3 AKTS/3 ECTS Güz/Fall

Yrd. Doç. Dr. E. Ahmet Terzioğlu

Halk Oyunları (Folk Dances) 4AKTS/4ECTS Bahar/Spring

Yrd. Doç. Dr. E. Ahmet Terzioğlu

Engelliler için Beden Eğitimi ve Spor (Physical Education and Sports for

People with Disabilities) 3 AKTS/3 ECTS Güz/Fall

Yrd. Doç. Dr. E. Ahmet Terzioğlu

Araştırma Projesi (Research Project) 6 AKTS/ 6ECTS Bahar/Spring

Yrd. Doç. Dr. Yakup Koç

Futbol (Football) 4AKTS/4ECTS Bahar/Spring

Yrd. Doç. Dr. Fatih KAYA

Fiziksek Uygunluk (Physical Fitness) 5AKTS/5ECTS Güz/Fall

 

 

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BAŞKANLIĞI (COMPUTER AND INSTRUCTIONAL

TECHNOLOGIES DEPARTMENT)

Yrd. Doç. Dr. Recep Öz

(A)Seçmeli II Nesneye Yönelik Programlar (A-Elective II-Object Oriented

Programs) 4AKTS/4ECTS Bahar/Spring

Yrd. Doç. Dr. Yavuz Selim

İnternet Tabanlı Programlama (Internet-Based Programming)

4AKTS/4ECTS Güz/Fall

Yrd. Doç. Dr. M. Tolga Kayalar

Eğitimde Materyal ve Tasarım Kullanımı (Material and Design Use in

Education) 5AKTS/5ECTS Güz/Fall

Yrd. Doç. Dr. Elif Taşlıbeyaz

Eğitimde Bilişim Teknolojileri (Information Technologies in Education)

10AKTS/10ECTS Güz-Bahar/Fall-Spring

 

 

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BAŞKANLIĞI (FOREIGN LANGUAGES EDUCATION DEPARTMENT)

Yrd. Doç. Dr. Ali Dinçer

Yabancı Dil Öğretiminde Yaklaşımlar (Approaches in Foreign Languages

Teaching) 4AKTS/4ECTS Güz/Fall

Yrd. Doç. Dr. Ali Dinçer

Eğitim Psikolojisi (Education Psychology) 4AKTS/4ECTS Bahar/Spring

Yrd. Doç. Dr. Fethi KAYALAR

Eğitim Bilimlerine Giriş (Introduction to Educational Sciences)

4AKTS/4ECTS Güz/Fall

Yrd. Doç. Dr. Fethi KAYALAR

Yabancılara Türkçe Öğretimi (Teaching Turkish to Foreigners)

4 AKTS/4ECTS Bahar/Spring

 

 

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ BAŞKANLIĞI (EDUCATIONAL SCIENCES DEPARTMENT)

Doç. Dr. Mücahit Kağan

Career Counseling 6AKTS/6ECTS Güz/Fall

Doç. Dr. Hüseyin Hüsnü Bahar

Measurement and Assessment 4AKTS/4ECTS Güz/Fall

Yrd. Doç. Dr. Yener ÖZEN

Introduction to Psychology 4AKTS/4ECTS Güz/Fall

 

 

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ (FINE ARTS EDUCATION DEPARTMENT)

Doç. Dr. Ersan Çiftçi

Müzik Kültürü (Music Culture) 2 AKTS/2ECTS Güz/Fall

Doç. Dr. Ersan Çiftçi

Genel Müzik Tarihi (General Music History) 3AKTS/3ECTS Bahar/Spring

Yrd. Doç. Dr. Taner Uluçay

Türk Müzik Tarihi (Turkish Music History) 3AKTS/3ECTS Güz/Fall

Yrd. Doç. Dr. Taner Uluçay

Geleneksel Türk Halk Müziği Tarihi (Traditional Turkish Folk Music History)

2AKTS/2ECTS Bahar/Spring

Yrd. Doç. Dr. Yaşar Özelma

Genel Müzik Tarihi (General Music History) 2AKTS/2ECTS Güz/Fall

Yrd. Doç. Dr. Yaşar Özelma

Evrensel Müzikler (Universal Music) 2AKTS/2ECTS Bahar/Spring

Doç. Dr. Orhan Taşkesen

Desen I-Ana Sanat Atölye I-III-V (Design I-Main Arts Workshop I-III-V)

9AKTS/9ECTS Güz/Fall

Doç. Dr. Orhan Taşkesen

Desen II-Ana Sanat Atölye II-IV-VI (Design II-Main Arts Workshop II-IV-VI)

9AKTS/9ECTS Bahar/Spring

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Öznülüer

Seçmeli Dersler: Heykel, Özgün Baskı, Endüstriyel Tasarım, Fotoğraf,

Grafik (Elective Courses: Sculpture, Original Edition, Industrial Design,

Photography, Graphic) 6AKTS/6ECTS Güz/Fall

 

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Öznülüer

Seçmeli Dersler: Heykel, Özgün Baskı, Endüstriyel Tasarım, Fotoğraf,

Grafik (Elective Courses: Sculpture, Original Edition, Industrial Design,

Photography, Graphic) 6AKTS/6ECTS Bahar/Spring

 

 

 

İLİÇ DURSUN YILDIRIM MESLEK YÜKSEKOKULU

Öğr. Gör. Hande ERMAN

1- Genel Jeoloji I - Geology I

2-Genel Jeoloji II - Geology II

3- Mineraloji - Mineralogy

4-Matematik - Mathematics

Öğr. Gör. Esra BİLİCİ GÜVENDİ

1- Yeraltı İşletme Yöntemleri - Underground Mining Methods

2- Madenlere Hazırlık - Preparation to Mines

3- Cevher hazırlama II - Mineral Processing II

4- Açık İşletme Yöntemleri - Surface Mining Methods

5- Madenlerde Havalandırma ve Emniyet - Mine Ventilation and Safety

6- Mermer Teknolojisi - Marble Technology

7- Madenciliğe Giriş - Introduction to Mining

8- Maden Arama Yöntemleri - Mine Exploration Methods

9-Cevher Hazırlama I - Mineral Processing I

10- Madenlerde Tahkimat İşlemleri - Ground Support Systems in Mines

11- Nakliye ve Su Atımı - Transportation and Dewatering

ECZACILIK FAKÜLTESİ

Prof. Dr. Yücel KADIOĞLU

1- Analitik Kimya- Analytical Chemistry

2- Genel Kimya- General  Chemistry

3- Enstrümental Analiz- Instrumental Analysis

Yrd. Doç. Dr. Engin KILIÇ

1- Biyolojik Kontrol- Biological Control

2- Genel Mikrobiyoloji- General Microbiology

3- Apiterapi- Apigterapy

4- Tarımsal İlaçlar ve Kullanım Yöntemleri- Pesticides and Using Methods

5- Biyopestisistler- Bioopesticides

Yrd. Doç. Dr. M. Fatih POLAT

1- İleri Organik Kimya Mekanizmaları - Advances Organic Chemistry Reaction Mechanisms

2- Stereo Kimya - Stereochemistry

3- Karbonil Kimyası- Carbonyl Chemistry

SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU

Öğr. Gör. Abdüssamet POLATER

 

Güz 

İşletmeye Giriş - Introduction to Business

Pazarlama İlkeleri ve Yöntemleri - Principles of Marketing and Marketing Management

Müşteri İlişkileri - Customer relations 

Girişimcilik - Entrepreneurs

Bahar 

Yönetim Bilgi ve Organizasyon Becerileri - Management Knowledge and Organizational Skills

İnsan Kaynakları Yönetimi - Human Resources Management 

Güz 

Sivil Havacılığa Giriş - Introduction to Civil Aviation

İleri İngilizce I - Advanced English-I 

Havacılık İngilizcesi I - Aviation English-I 

Havacılık İngilizcesi III - Aviation English-III 

Bahar 

İleri İngilizce II - Advanced English-II

Davranış Bilimlerine Giriş - Introduction to Behavioral Sciences

Havacılık İngilizcesi II - Aviation English-II

Havacılık İngilizcesi IV - Aviation English-IV

TIP FAKÜLTESİ

Prof. Dr. Adnan SAYAR

Göğüs Cerrahisi - Thoracic Surgery

Prof. Dr. Mert KÖROĞLU

Radyoloji - Radiology

Prof. Dr. Vahdet GÜL

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları - Psychiarity

Yrd. Doç. Dr. Hakan SOFU

Ortopedi ve Travmatoloji - Orthopedy and Traumatology

Yrd. Doç. Dr. Ahmet ISSIN

Ortopedi ve Travmatoloji - Orthopedy and Traumatology