Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Uluslararası Programlar

Akademik İşbirliği Protokolleri

Erzincan Üniversitesi Anadolu’da Bir Dünya Üniversitesi ülküsü ışığında globalleşmenin getirdiği değişimlerin bilinci ile uluslararası ilişkilerin geliştirilmesine ve çeşitlendirilmesine büyük önem vermektedir ve Akademik İş birliği Protokolü imzaladığı üniversiteler ile yaptığı ortak çalışmalarla çok sayıda araştırma imkanı yaratarak, uluslararası bilgi alışverişinde bulunma yönünde önemli adımlar atmaktadır.

LLP/Erasmus Programı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programlarından Erasmus Programına ülkemizin 2008 yılında başvuru yapmıştır. Erzincan Üniversitesi ilk kez Portekiz’de Lusofona Üniversitesine 2009-2010 döneminde öğrencilerini göndermiştir.

Erzincan Üniversitesi olarak LLP/ERASMUS Programı'ndan tam katılımla yararlanabilmemiz için Kasım 2007 tarihinde Avrupa Komisyonu'na Erasmus University Charter (Erasmus Üniversite Beyannamesi) sunulmuştur. Bu belgenin Avrupa Komisyonu tarafından onaylanması sonucunda, 2013-2014 akademik yılına kadar programlara dahil olma hakkı elde edilmiştir.

Erasmus Programı çerçevesinde,  Erzincan Üniversitesi  öğrenci ve öğretim üyesi değişimi açısından Türkiye'de değişimi gerçekleştiren üniversitelerden birisidir.

2013-2014 eğitim-öğretim yılında Erasmus Programı kapsamında öğrenci ve öğretim elemanı değişimi gerçekleştirmek üzere 28 adet ikili sözleşme imzalanmıştır. 

Erzincan Üniversitesi’nin  eğitimde kalite güvencesi ve sürdürülebilir gelişme kültürünün yerleştirilmesi çalışmalarına  Bologna Süreci  önemli bir ivme kazandırmıştır. Bologna Süreci, Avrupa Ülkeleri’nde kendi içinde uyumlu, birbirlerini karşılıklı olarak anlayan, tamamlayan ve rekabet gücü yüksek bir “Avrupa Yüksek Öğretim Alanı” oluşturulmasını hedeflemektedir.  Sürekli geliştirilen ve dinamik bir özellik taşıyan bu süreç, yeni bir sistemin uyarlaması değil, var olan sistemlerin ortak bir paydada buluşturulmasından ibaret olan bir ‘eğitimde yenilenme’ hareketidir. 

Bologna Süreci’nin  uygulanması aşamasında önemli bir çalışma alanı olan ”Avrupa Kredi Transfer Sistemi, AKTS (ECTS)”, üniversite düzeyinde yer alan tüm programların genel bilgilerini ve ders tanımlarını içeren Bilgi Paketi’nin hazırlanmasını gerektirmektedir. Bu vesileyle  hem Erzincan Üniversitesi öğrencilerine, hem de Erzincan Üniversitesi’ne  ilgi gösteren yurtiçi ve yurt dışındaki kurumların öğrenci ve öğretim üyelerine derslerde ne okutulduğu, nasıl okutulduğu ve değerlendirmenin ne şekilde yapıldığı   sunulmaktadır.  Bu hususların yerine getirilmesi ile mezunların yeterlilikleri şeffaf ve karşılaştırılabilir bir şekilde tanımlanmakta ve böylece mezunların  istihdam edilebilirliğine objektif ve olumlu yansımalar sağlanmaktadır. Bu kapsamda ön lisans, lisans ve lisansüstü programların derslerinin her birinin yeterliliği yapılmaktadır.

Bologna Süreci’nin diğer bir çalışma alanı olan “Öğrenci Hareketliliği”  ise, uluslararası bir üniversite olma yolunda kararlı adımlarla yürüyen Erzincan Üniversitesi’nin  stratejik planında  çok önemli bir yere sahiptir. Hareketliliğin gerçekleştirilmesinde AKTS araçlarının doğru kullanılması son derece önemlidir. 

Eğitimde kalite güvencesi  kapsamında hazırlanan bilgi paketi ve gerçekleştirilen öğrenci hareketliliği  çalışmalarının  uygun bir şekilde yapılıp yapılmadığının  değerlendirilmesi ve etiketlenmesi önce ulusal, sonra uluslararası değerlendirme aşamaları sonucunda gerçekleştirilmektedir. Bu kalite değerlendirmesi “AKTS ETİKETİ (ECTS Label)” ödülü olarak bilinmektedir. Bu amaçla  bilgi paketini hazırlayan Erzincan Üniversitesi, gelecek yıl  öğrenci hareketliliğinde kullanılan belgelerle birlikte Türkiye Ulusal Ajansı’na başvuruda bulunacaktır.


Çift Diploma Programları

Lisans Çift Diploma Programları

Lisansüstü Çift Diploma Programları: 

Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü
Erzincan Üniversitesi Rektörlüğü
Fatih Mah
24100  Erzincan/Türkiye

Tel: +90-446 226 66 66 -67-68-73

Fax: +90-446 226 66 65
E-Mail: oip@erzincan.edu.tr

http://www.erzincan.edu.tr/genel.php?git=140