Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Yüksek Lisans
Skip Navigation Links.
Collapse Fen Bilimleri EnstitüsüFen Bilimleri Enstitüsü
Biyoloji Anabilim Dalı > Biyoloji > Biyoloji (Tezli Yüksek Lisans)
Biyoloji Anabilim Dalı > Biyoloji > Biyoloji (Tezli Yüksek Lisans - Alan Dışı)
Fizik Anabilim Dalı > Fizik > Fizik (Tezli Yüksek Lisans)
Fizik Anabilim Dalı > Fizik > Fizik (Tezli Yüksek Lisans - Alan Dışı)
İlköğretim Anabilim Dalı > Fen Bilgisi Eğitimi > Fen Bilgisi Eğitimi (Tezli Yüksek Lisans)
İlköğretim Anabilim Dalı > Fen Bilgisi Eğitimi > Fen Bilgisi Eğitimi (Tezli Yüksek Lisans - Alan Dışı)
İlköğretim Anabilim Dalı > İlköğretim Matematik Eğitimi > İlköğretim Matematik Eğitimi (Tezli Yüksek Lisans)
Kimya Anabilim Dalı > Kimya > Kimya (Tezli Yüksek Lisans)
Kimya Anabilim Dalı > Kimya > Kimya (Tezli Yüksek Lisans - Alan Dışı)
Matematik Anabilim Dalı > Matematik > Matematik(Tezli Yüksek Lisans)
Matematik Anabilim Dalı > Matematik > Matematik(Tezli Yüksek Lisans) - Alan Dışı
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı > Elektrik-Elektronik Mühendisliği > Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ortak Tezli Yüksek Lisans)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı > Elektrik-Elektronik Mühendisliği > Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ortak Tezli Yüksek Lisans) - Alan Dışı
İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı > İnşaat Mühendisliği > İnşaat Mühendisliği (Ortak Tezli Yüksek Lisans)
İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı > İnşaat Mühendisliği > İnşaat Mühendisliği (Ortak Tezli Yüksek Lisans) - Alan Dışı
Makine Mühendisliği Anabilim Dalı > Makine Mühendisliği > Makine Mühendisliği (Ortak Tezli Yüksek Lisans)
Makine Mühendisliği Anabilim Dalı > Makine Mühendisliği > Makine Mühendisliği (Tezli Yüksek Lisans)
Makine Mühendisliği Anabilim Dalı > Makine Mühendisliği > Makine Mühendisliği (Tezli Yüksek Lisans) - Alan Dışı
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı > Fen Bilgisi Eğitimi > Fen Bilgisi Eğitimi (Tezli Yüksek Lisans)
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı > Fen Bilgisi Eğitimi > Fen Bilgisi Eğitimi (Tezli Yüksek Lisans - Alan Dışı)
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı > İlköğretim Matematik Eğitimi > İlköğretim Matematik Eğitimi (Tezli Yüksek Lisans)
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı > İlköğretim Matematik Eğitimi > İlköğretim Matematik Eğitimi (Tezli Yüksek Lisans - Alan Dışı)
Nanobilim ve Nanoteknoloji Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) > Nanobilim ve Nanoteknoloji > Nanobilim ve Nanoteknoloji (Tezli Yüksek Lisans)
Nanobilim ve Nanoteknoloji Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) > Nanobilim ve Nanoteknoloji > Nanobilim ve Nanoteknoloji (Tezli Yüksek Lisans) - Alan Dışı
Collapse Sağlık Bilimleri EnstitüsüSağlık Bilimleri Enstitüsü
Hemşirelik Anabilim Dalı > Hemşirelik > Hemşirelik (Tezli Yüksek Lisans)
Tıbbı Mikrobiyoloji Anabilim Dalı > Tıbbi Mikrobiyoloji > Tıbbi Mikrobiyoloji (Tezli Yüksek Lisans)
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı > Tıbbi Biyokimya > Tıbbi Biyokimya (Tezli Yüksek Lisans)
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı > Beden Eğitimi ve Spor > Ortak(Atatürk Üniversitesi) Tezli Yüksek Lisans
Fizyoloji (Tıp) Anabilim Dalı > Fizyoloji (Tıp) > Ortak(Atatürk Üniversitesi) Tezli Yüksek Lisans
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı > Tıbbi Farmakoloji > Tıbbi Farmakoloji (Tezli Yüksek Lisans)
Sağlık Fiziği Anabilim Dalı > Sağlık Fiziği > Sağlık Fiziği (Tezli Yüksek Lisans)
Farmasötik Bilimler Anabilim Dalı (Disiplinler Arası) > Farmasötik Bilimler > Farmasötik Bilimler (Tezli Yüksek Lisans)
Collapse Sosyal Bilimler EnstitüsüSosyal Bilimler Enstitüsü
Coğrafya Anabilim Dalı > Coğrafya > Coğrafya (Tezli Yüksek Lisans)
Kamu Hukuku Anabilim Dalı > Kamu Hukuku > Kamu Hukuku (Tezli Yüksek Lisans)
Kamu Hukuku Anabilim Dalı > Kamu Hukuku > Kamu Hukuku (Tezsiz Yüksek Lisans)
Mali Hukuk Anabilim Dalı > Mali Hukuk > Mali Hukuk (Tezli Yüksek Lisans)
Mali Hukuk Anabilim Dalı > Mali Hukuk > MALİ HUKUK (Tezsiz Yüksek Lisans)
Özel Hukuk Anabilim Dalı > Özel Hukuk > Özel Hukuk (Tezli Yüksek Lisans)
Özel Hukuk Anabilim Dalı > Özel Hukuk > Özel Hukuk (Tezsiz Yüksek Lisans)
Tarih Anabilim Dalı > Tarih > Tarih (Tezli Yüksek Lisans)
Tarih Anabilim Dalı > Tarih > Tarih (Tezli Yüksek Lisans) - Alan Dışı
Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı > Türk Dili ve Edebiyatı > Türk Dili ve Edebiyatı (Tezli Yüksek Lisans)
Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı > Türk Dili ve Edebiyatı > Türk Dili ve Edebiyatı (Tezli Yüksek Lisans) - Alan Dışı
Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı > Türkçe Eğitimi > Ortak(Atatürk Üniversitesi) Tezli Yüksek Lisans
İşletme > İşletme > İşletme (Tezli Yüksek Lisans)
İşletme > İşletme > İşletme (Tezsiz Yüksek Lisans)
İşletme > İşletme > İşletme (Tezli Yüksek Lisans) - Alan Dışı
İşletme > İşletme > İşletme (Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans)
Temel İslam Bilimleri > Arap Dili Belagati > Temel İslam Bilimleri (Tezli Yüksek Lisans)
Temel İslam Bilimleri > Hadis > Temel İslam Bilimleri (Tezli Yüksek Lisans)
Temel İslam Bilimleri > İslam Hukuku > Temel İslam Bilimleri (Tezli Yüksek Lisans)
Temel İslam Bilimleri > Kelam > Temel İslam Bilimleri (Tezli Yüksek Lisans)
Temel İslam Bilimleri > Mezhepler Tarihi > Temel İslam Bilimleri (Tezli Yüksek Lisans)
Temel İslam Bilimleri > Tefsir > Temel İslam Bilimleri (Tezli Yüksek Lisans)
Temel İslam Bilimleri > Tasavvuf > Temel İslam Bilimleri (Tezli Yüksek Lisans)
Temel İslam Bilimleri > Temel İslam Bilimleri > Temel İslam Bilimleri (Tezli Yüksek Lisans)
İktisat Anabilim Dalı > İktisat > Ortak(Atatürk Üniversitesi) Tezli Yüksek Lisans
İktisat Anabilim Dalı > İktisat > İktisat (Tezli Yüksek Lisans)
İktisat Anabilim Dalı > Ekonomi-Finans > Ekonomi-Finans (Tezsiz Yüksek Lisans)
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı > Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık > Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tezli Yüksek Lisans)
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı > Eğitim Yönetimi > Eğitim Yönetimi (Tezsiz Yüksek Lisans)
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı > Eğitim Yönetimi > Eğitim Yönetimi (Tezli Yüksek Lisans)
Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı > Resim İş Eğitimi > Ortak(Atatürk Üniversitesi) Tezli Yüksek Lisans
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı > Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi > Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Tezli Yüksek Lisans)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı > Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi > Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Tezsiz Yüksek Lisans)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı > Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi > Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Tezli Yüksek Lisans) - Alan Dışı
Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı > Felsefe ve Din Bilimleri > Felsefe ve Din Bilimleri (Tezli Yüksek Lisans)
Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı > Felsefe ve Din Bilimleri > Felsefe ve Din Bilimleri (Tezli Yüksek Lisans) - Alan Dışı
Temel Eğitim Anabilim Dalı > Sınıf Eğitimi > Sınıf Eğitimi (Tezli Yüksek Lisans)
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı > Türkçe Eğitimi > Türkçe Eğitimi (Tezli Yüksek Lisans)
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı > Sosyal Bilgiler Eğitimi > Sosyal Bilgiler Eğitimi (Tezli Yüksek Lisans)